The Zhao Bioinformatics Laboratory
Home
Databases
Application Servers
Online Utilities
Download Area
Publications
Grants
Group Photos
Personnel
Employment Opportunity
Contact Us
- - - - - - -
Bioinformatics Services
- - - - - - -
Search

Group Photos
NSF Bioinformatics Workshop and Project Meeting 2016
April 28-30, 2016
About the NSF Award #1458597, #1458130, and #1458515.
Zhao Lab 2016
Dr. Zhao's Group
08/15/2012
Zhao Lab 2009
From Left to Right: Wenchao Zhang, Tingsong Liu, Patrick X. Zhao, Xinbin Dai,  Jun Li, Zhaohong Zhuang, Nitish Mishra, Yingying Lei, Junil Chang,  Ruixing Li, Firoz Ahmed (Absent when the picture was taken)
NSF Bioinformatics Workshop and Project Meeting 2012
April 19-21, 2012
About the NSF Award #0960897.
Zhao Lab 2009
From left to right:
Fourth Row (Back)
Guoan Shen, Lloyd Sumner, Senthil Subramanian, Viswan Sridhara, Vagner Benedito, Hui Shen, Junil Chang, Rajeev Azad, Yuhui Chen, Jianghua Chen, Maofeng Chai, Eric Worley
Third Row
Fang Chen, Catalina Pislariu, Kiran Mysore, Million Tadege, Nitish Mishra, Firoz Ahmed, Ruchi Verma, Rakesh Kaundal, Christopher D.Town, Rao Uppalapati, Ivone Torres-Jerez, Jiangqi Wen, Bonnie Watson, Jerome Verdier, David Huhman, Senjuti Sinharoy, Yun Kang, Wen Luo, Hua Zhang
Second Row
Jiejun Xi, Jiqing Gou, Patrick X. Zhao, Eric C. Rouchka, Rujin Chen, Quingshun Quinn Li, Tingsong Liu, Qunfeng Dong, Igor Kryvoruchko, Robyn Kelley, Xinbin Dai, Charles Yong-Qiang An, Katherine Mejia Guerra, Kishor Bhattarai, Fuqi Liao, Susana Karen Gomez, Hairong Wei
First Row (Front)
Jianling Peng, Cindy Crane, Zhaohong Zhuang, Tyler Weirick, Jun Li
Dr. Zhao's Group
05/20/2011
Zhao Lab 2009
From Left to Right: Firoz Ahmed, Patrick X. Zhao, Junil Chang, Xinbin Dai, Zhaohong Zhuang, Michael Parker (Summer Intern), Tingsong Liu and Jun Li
Dr. Zhao's Group
07/29/2009
Zhao Lab 2009
From Left to Right: Michael Parker (Summer Intern), Jun Li, Haiquan Li, Xinbin Dai, Zhaohong Zhuang (Front), Joshua Smith (Back), Patrick Zhao, Kathy Zhou (Summer Intern) and Rakesh Kaundal
NSF-Sponsored Metabolomics Workshop 2009
March 23-27, 2009
NSF Medicago Genetics Project Annual Meeting
April 25-26, 2008
Dr. Zhao's Group
08/16/2006
Lab 2006
From Left to Right: Xinbin Dai, Patrick Zhao, Haiquan Li and Ji He
Dr. Zhao's Group
11/09/2005
Lab 2005
From Left to Right: Patrick Zhao, Indira Reddy, Xinbin Dai and Ji He
Noble/York Retreat
October 2005
Pictured left to right:
Back row: Rick Dixon, David Marks, JiangQi Wen, Yuhong Tang and Patrick Zhao
Front Row: Lloyd Sumner, Rujin Chen, Rick Nelson, Ewa Urbanczyk-Wochniak, Xiaoqiang Wang, Kiran Mysore, Pierre Broun, Steve Slocombe, Katrin Besser, Angelika Reichert and Ian Graham

Copyright © 2007 by The Samuel Roberts Noble Foundation, Inc.